Imprint

OASE GmbH
Tecklenburger Str. 161
D- 48477 Hörstel

Management:
Thorsten Muck
Birgit Kempe-Heeger

Tel.: 0 12 64 / 38 65 05 (UK only)

Email: enquiries(at)oase-livingwater.com (UK only)
Email: info(at)oase-livingwater.us (pouze Severní Amerika)
E-Mail: info(at)oase-livingwater.com

Obchodní registrační číslo: místní soud Steinfurt HRB 6781
ID číslo pro daň z obratu: DE 237/987/412

 

Informace o autorském právu (Copyright) a obchodní značce:
Veškerá prohlášení a informace obsažené na internetových stránkách OASE GmbH byly pečlivě prozkoumány a zkontrolovány. Tyto informace jsou službou firmy OASE GmbH a nenahrazují osobní konzultaci s OASE GmbH jeho jejími partnery. Ani OASE GmbH ani třetí osoby jako dodavatelé nebudou zodpovědnými za platnost, úplnost a aktuálnost těchto informací.

Veškeré informace slouží výhradně pro informaci návštěvníků online nabídky firmy OASE. Jiná než tato odpovědnost je omezena na úmyslnou a hrubou nedbalost. Příslušní dodavatelé nesou odpovědnost za internetové stránky třetích osob, na které odkazuje hyperlink od OASE GmbH. OASE GmbH není odpovědná za obsah takových webových stránek těchto třetích osob.

Rádi bychom výslovně zdůraznili, že nemáme žádný vliv na formu a obsah stránek, na které odkazujeme. Následně se výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech stránek, na které na našich webových stránkách odkazujeme a prohlašujeme, že jejich obsah není náš. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy prezentované na našich webových stránkách a pro veškerý obsah stránek, ke kterým vedou bannery a grafika na našich stránkách.

Kromě toho může být na stránky firmy OASE GmbH odkazováno z jiných stránek přes hyperlink bez toho, aby o tom firma OASE GmbH věděla. OASE GmbH nepředpokládá žádnou zodpovědnost za obsah, reprezentaci nebo jakýkoliv druh spojení s OASE GmbH na webových stránkách třetích osob.

Kromě toho si OASE GmbH vyhrazuje právo dělat změny nebo rozšíření poskytovaných informací. Žádné právní nároky nemohou být z tématických oblasti popsaných v této dokumentaci odvozeny.

Obsah a struktura webových stránek firmy OASE GmbH jsou chráněny autorským právem. Duplikování obsahů nebo dat, zejména použití textů, částí textů nebo grafického materiálu, vyžaduje předchozí souhlas firmy OASE GmbH. Obsah nesmí být zcela ani částečně kopírován a/nebo zveřejňován bez předchozího písemného souhlasu majitele autorských práv.

Společnost povoluje převod textů v datových úložištích, které jsou výhradně zamýšleny pro soukromé použití uživatele. Převod a použití dat pro jiné účely vyžaduje písemný souhlas udělený firmou OASE GmbH.

© OASE GmbH
Všechna práva vyhrazena.
Kopírování pouze se souhlasem firmy OASE GmbH