Politika ochrany osobních údajů

Firma OASE GmbH je citlivá na otázky zachování soukromí na internetu a je zavázána chránit soukromí na svých webových stránkách. OASE GmbH přijímá přiměřená opatření k zachování všech informací získaných od našich online návštěvníků v bezpečí proti neoprávněnému přístupu a použití a periodicky svá bezpečnostní opatření vyhodnocuje. Zavedli jsme následující metodické pokyny k vysvětlení způsobu, jakým používáme informace získané od návštěvníků našich webových stránek:

Jaké informace OASE GmbH sbírá?
Obecně můžete navšívit OASE GmbH na webových stránkách a mít přístup k informacím, zatímco zůstanete anonymní a neodkryjete žádné osobní informace. Jsou však situace, kdy Vás vyzveme k poskytnutí určitých informací (jako Vaše jméno a adresa), abychom Vám mohli lépe porozumět a uvědomit Vás o veškerých nových produktech, které by Vás mohly zajímat. Náš webový server může také sbírat názvy domén, ale ne e-mailové adresy, návštěvníků našich webových stránek. Informace používáme k monitorování a pomáhají nám vylepšit obsah našich webových stránek.

Jak bude OASE GmbH chránit Vaše osobní informace?
Formuláře, které vyplníte, abyste mohli spolupracovat s našimi obchodními jednotkami, mohou vyžadovat poskytnutí citlivých informací jako je Vaše e-mailové adresa, poštovní adresa, telefonní číslo nebo číslo platební karty. Kdykoliv tomu tak je, OASE GmbH přijme všechny obchodně přiměřené kroky k navázání bezpečného spojení s Vašim webovým prohlížečem. U stránek OASE GmbH, které provádí elektronický obchod, jsou čísla platebních karet používána pouze ke zpracování platby a nebudou poskytována žádným třetím osobám. Všimněte si, že naše webové stránky obsahují linky na jiné webové stránky, které nepatří OASE GmbH. Ačkoliv se snažíme poskytovat linky pouze na webové stránky, které sdílejí naši politiku ochrany osobních údajů zákazníků, nejsme zodpovědni za jejich obsah nebo jejich praktiky co se týká využití osobních údajů.

Jak aktualizovat své osobní informace
Můžete nám pomoct udržovat přesnost Vašich informací oznámením jekékoliv změny poštovní adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy firmě OASE GmbH.

etracker
Tato webová stránka používá technologii etracker (www.etracker.com) ke shromažďování údajů o chování návštěvníků. Tyto údaje jsou shromažďovány anonymně a jsou používány pro marketingové účely a pro účely optimalizace stránek. Všechny údaje o návštěvnících jsou ukládány za použití anonymního uživatelského ID a mohou být použity k nahromadění uživatelského profilu. Za tímto účelem mohou být používány cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v uložišti lokálního prohlížeče návštěvníka. Používáním takových cookies je možné rozpoznat prohlížeš návštěvníka. Údaje uložené pomocí technologie etracker nebudou použita k určení osobní identity návštěvníka webových stránek nebo kompilovaná s osobními údaji příslušejícími uživateli pseudonymu, pokud to není odsouhlaseno odděleně příslušnou osobou. Sběr a ukládání údajů může být vyvoláno kdykoliv s ohledem na následné služby.