OASE Living Water

Garantieverlenging

op aanvraag

Van harte gefeliciteerd. U heeft een kwaliteitsproduct van de firma OASE GmbH aangekocht.

Mits het invullen van dit registratie-formulier, ontvangt u een verlenging van de volledige garantie met 1 resp. 2 bijkomende ja(a)r(en) of in totaal 3 resp. 5 ja(a)r(en) (afhankelijk van product; zie gebruiksaanwijzing).

Gelieve het hiernavolgende formulier zorgvuldig in te vullen, geef uw adres op en klik op verzenden. Ter bevestiging ontvangt u een e-mail.

BELANGRIJK!
Druk de bevestigings-e-mail af en bewaar deze zeer goed. De aanspraakgarantie is enkel met deze afdruk, samen met een kopie van het kasticket, dat de originele OASE aanbevolen verkoopprijs weergeeft, mogelijk.

Wij wensen u veel plezier met uw OASE Product.

Belangrijke productgegevens:
Welk product heeft u zich aangeschaft?
Vijvergrootte
Voor welk doel heeft u dit product aangekocht?
Welke materialen heeft u voor de vijveraanleg aangewend?
Bij welke OASE-vakhandelaar heeft u het product aangekocht?
Wanneer heeft u zich het product aangeschaft?
Uw adres?
Opmerking
Informatie over het verzamelen van gegevens
Informatie over het verzamelen van gegevens*
OASE-ID