Beekloopelement Classic

Aanbeveling

Tips voor een correcte berekening van de beekloop - De noodzakelijke pompcapaciteit leest men aan de hand van de pompkarakteristiek af. Om het gewenste watervolume van de pomp naar de beekloopbron te transporteren, zijn minimale leidingdiameters nodig, bv. tot 20 l/min. = 25 mm (1") of vanaf 50 l/min. 38 mm (1½") enz. - Voor een beekloop is het bovendien belangrijk dat rekening wordt gehouden met het drukverlies in de watertoevoerleiding. Dit bedraagt over het algemeen 0,4 mwk. Bij het transporteren van grotere hoeveelheden water is het daarom noodzakelijk om een sterkere filter- en beeklooppomp te gebruiken. Grotere watervolumes verhogen het wrijvingsverlies in de buizen en er is een sterkere pomp noodzakelijk. Als vuistregel voor het bepalen van de juiste pomp voor een beekloop geldt: Breedte beekloop in cm x 1,5 l/min. = capaciteit l/min.

Meer informatie
Minder informatie