OASE Living Water

Helderwater garantie

op aanvraag

Van harte gefeliciteerd. U heeft een kwaliteitsproduct van de firma OASE GmbH aangekocht.

Mits het invullen van dit registratieformulier, kan u – indien u aan alle voorwaarden voldoet – aanspraak maken op 3 jaar Helder Water Garantie. Dit wil zeggen dat u uw aankoopbedrag terugkrijgt, wanneer u tijdens deze periode ondanks correcte aanwending kunt aantonen dat u geen helder water verkrijgt.

Gelieve het hiernavolgende formulier zorgvuldig in te vullen, geef uw adres op en klik op verzenden. Ter bevestiging ontvangt u een e-mail.

BELANGRIJK!
Druk de bevestigings-e-mail af en bewaar deze goed. De helderwater garantie is enkel mits voorlegging van deze afdruk, een copie van het kasticket, dat de originele OASE aanbevolen verkoopprijs, evenals een aantoonbaar juist gebruik van het OASE-product aangeeft, gewaarborgd.

Wij wensen u veel plezier met uw OASE product.

Alle informatie in een oogopslag:

Helderwatergarantie van OASE Download (PDF)

Welk product heeft u zich aangeschaft?
Welk product heeft u zich aangeschaft?
Vijvergrootte
Welke materialen heeft u voor de vijveraanleg aangewen?
Bij welke OASE-vakhandelaar heeft u het product aangekocht?
Wanneer heeft u zich het product aangeschaft?
Uw adres:
Opmerking
Informatie over het verzamelen van gegevens
Informatie over het verzamelen van gegevens*
OASE-ID

Helderwater garantie

Voorwaarden voor de helderwatergarantie van OASE:

OASE geeft alle klanten die een OASE filtersysteem kopen en die dit systeem volgens de keuzetabel gericht inzetten, die dit systeem voorts vakkundig volgens de opbouwhandleiding hebben opgebouwd, die de bedieningshandleiding in acht nemen en tevens de aanwijzingen voor het verkrijgen van helder water door OASE filterstarter-bacteriën aan het systeem toe te voegen, in de gedefinieerde omvang de garantie op helder water in de vijver.

 

Helder water betekent dat tot op een diepte van 1 m vanaf het vijveroppervlak de vissen, planten of stenen op de bodem te zien zijn. Vijvers met draadalgen worden niet onhelder genoemd, omdat ze nauwelijks zwevende stoffen vormen. Vijverwater is geen leidingwater. Bepaalde vertroebelingen en verkleuringen zijn altijd voorhanden en ook natuurlijk; deze sluiten dus een garantiegeval uit. De helderwatergarantie wordt uitsluitend verleend voor vijvers in de gebruikelijke zin. Een vijver is een kunstmatige plas, die aangelegd is met behulp van folie of een vijverschaal en waarvan het wateroppervlak voor minstens 1/3 voorzien is van beplanting en die tevens dagelijks 4 tot 6 uur zonlicht krijgt. De vijver bevindt zich op 4 m afstand van loof- en/of naaldbomen. Bij het eerste gebruik en elk voorjaar, als de installatie opnieuw in gebruik wordt genomen, is de toevoeging van OASE filterstarter-bacteriën vereist. Afhankelijk van de belasting van de vijver kan het max. 6 weken duren, voordat het vijverwater helder wordt. De filter werkt mechanisch en biologisch. Voor de biologische reiniging is de vestiging van micro-organismen noodzakelijk. De helderwatergarantie gaat er daarom van uit dat gedurende het vijverseizoen (van ca. maart t/m september) de pomp en dus ook de filterinstallatie 24 uur per dag in werking zijn. Als de filterinstallatie te vaak gereinigd wordt, vormen zich niet voldoende micro-organismen in het filterschuim. Als de filterinstallatie echter te zelden gereinigd wordt, nemen de filtermousses geen vuil meer op, maar doen dit pas weer als het doorstroomvolume duidelijk gereduceerd wordt.

 

Voordat de klant aanspraak maakt op de garantie is hij verplicht om de geconstateerde storing bij zijn OASE handelaar te melden. Nadat de storing gemeld is, geeft OASE adviezen aan de handelaar om deze storing te verhelpen. Als deze adviezen ter plaatse niet omgezet kunnen worden of niet het gewenste succes hebben, moet de klant dit eerst weer aan zijn OASE vakhandelaar meedelen. Als OASE nu geen andere adviezen meer kan geven over hoe de storing nog verholpen kan worden, heeft de klant recht op afwikkeling van de garantie door de handelaar, indien OASE bevestigt/ vaststelt dat aan de voorwaarden van de garantie is voldaan. Anders dient hij een laatste keer te proberen om de adviezen voor het verhelpen van de storing om te zetten.

 

Informatie over de helderwatergarantie

Informatie via de OASE website: www.oase-livingwater.com of direct bij uw handelaar.

 

De garantie komt te vervallen, indien de installatie-aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen worden, een verkeerd systeem wordt gekozen of componenten van derden of vijverproducten van andere fabrikanten gebruikt worden, vooral bij het gebruik van koperhoudende producten voor vijveronderhoud resp. indien de klant anderszins niet aan zijn plichten heeft voldaan. Houd a.u.b. rekening met de onderhouds- en reinigingsaanwijzigingen in de handleiding.

 

Veel voorkomende oorzaken voor onhelder water

 

  • Geen vervanging van slijtagedelen, bv. de UVC-lamp of de filtermousses
  • Het hoogteverschil tussen het wateroppervlak en het hoogste punt in het druksysteem is groter dan 1 m (aangenomen waarde uit de OASE keuzetabellen)
  • Drukverlies door een té lange slang of een té kleine slangdiameter
  • Inloopblokkade (capillaire blokkade) ontbreekt, oppervlaktewater spoelt vuil en/of mest (stikstof, gazonmest enz.) vanuit de tuin naar de vijver
  • Door de vissen té intensief te voeren, ontstaat in de  vijver belasting door voedingsstoffen
  • Een verkeerde ligging van de vijver heeft een verstoring van het evenwicht tot gevolg (bv. te veel zon, te veel schaduw)
  • Het vijverwater wordt niet gemengd resp.

 

niet genoeg gecirculeerd Deze garantie is van kracht vanaf de aankoopdatum bij de Oase vakhandelaar (de eerste aankoop, niet de doorverkoop van het nieuwe product) en bedraagt 3 jaar. Een lijst van OASE vakhandelaren vindt u op www.oase-livingwater.com. In een garantiegeval krijgt de klant de betaalde koopprijs door de vakhandelaar vergoed van het product, mits de klant een kopie van de originele kassabon voorlegt, het defecte product heeft teruggegeven en als OASE van tevoren de aanspraak op schadevergoeding geaccepteerd heeft. Verdergaande aanspraken bestaan niet. De wettelijke garantierechten van de koper worden door de helderwatergarantie niet aangetast. De helderwatergarantie kan uitsluitend door een online-registratie worden verkregen. De registratie dient te gebeuren binnen de 3 maanden na aankoopdatum via internet: België:

 

https://www.oase-livingwater.com/nl_BE/helderwater-garantie/

 

Nederland:

 

https://www.oase-livingwater.com/nl_NL/helderwater-garantie/

 

Voor de aan ons verstrekte en voor het afhandelen van de garantie noodzakelijke gegevens geldt onze OASE richtlijn voor gegevensbescherming (www.oase-livingwater. com/de/datenschutz).

Informatie over het helderwater garantie

Download (PDF)