OASE Living Water

»Garantie«

Maximale zekerheid met de OASE certificaten

OASE ProMax: In Duitsland ontworpen

Door jarenlange ervaring als marktleider op het gebied van watertuinen kan OASE beschikken over ongeëvenaarde ontwikkelingscompetentie en innovatiekracht. OASE inspireert klanten over de hele wereld al meer dan 60 jaar met sterke prestaties, betrouwbaarheid en lange standtijden.

Er zijn goede redenen voor de ongewoon hoge kwaliteit van OASE producten: Voordat de producten op de markt worden gebracht, moeten zij allemaal onder praktijkomstandigheden uitgebreide functie- en belastingtesten ondergaan. De sterk presterende pompen uit het drainage- en beregeningssegment zijn ontworpen en uitvoerig getest door OASE ingenieurs en vertegenwoordigen de robuuste betrouwbaarheid waar u op kunt rekenen – kwaliteit die dag in, dag uit kan worden ervaren.

Bijgevolg biedt OASE een verlengde garantie van 2+1 jaar aan op alle ProMax pompen¹ uit het drainage- en beregeningssegment.


1 uitzondering: OASE ProMax Pressure en OASE ProMax Pressure Well: 2 jaar garantie

Garantie

OASE GmbH geeft onder de navolgend genoemde voorwaarden een fabrieksgarantie waarvan de duur productgerelateerd aangegeven is. Deze garantie is  bovendien in schriftelijke vorm bij het apparaat bijgesloten. De betreffende aangegeven garantietermijn begint op de datum van de eerste aankoop bij de OASE  vakhandel. Bij doorverkoop begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Door toegekende garantieclaims wordt de garantietermijn niet verlengd en ook niet  vernieuwd, evenmin ontstaat daardoor aanspraak op wettelijke waarborg. Zodra de inhoud van de garantie niet expliciet aangegeven is, verleent OASE een garantie  in de navolgend genoemde omvang: Voorwaarde voor de aanspraak op elke garantie van OASE, ook op de garantieverlenging, is dat de klant bij een vervanging van onderdelen / een reparatie resp. bij elke verbetering uitsluitend originele reserveonderdelen van OASE vakkundig gemonteerd heeft.

 

Elke OASE­garantie vervalt, als producten van andere fabrikanten worden gebruikt.  Wij verlenen een garantie naar eigen inzicht door een kosteloze reparatie resp. een kosteloze levering van originele vervangende onderdelen of van een gelijkwaardig vervangend apparaat. Als het betreffende type niet meer geproduceerd wordt, behouden wij ons voor om naar eigen inzicht een vervangend apparaat uit ons assortiment te leveren dat zo veel mogelijk overeenkomt met het geclaimde type. Het vergoeden van kosten voor montage en demontage, controles, winstdervingsclaims en schadevergoeding alsmede aanspraken op ontbinden van de koopovereenkomst zijn niet bij de garantie inbegrepen, net zo min als verdergaande claims vanwege schade en verliezen van welke aard ook die door het apparaat of door het gebruik ervan werden veroorzaakt. De garantie geldt uitsluitend voor het land waarin het  apparaat bij een OASE handelaar gekocht is. Voor deze garantie geldt volgens deze voorwaarden het Duitse recht, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

 

De wettelijke rechten als koper, in het bijzonder de rechten voortvloeiende uit de wettelijke garantie worden door deze garantie niet aangetast. Gebreken of schade waarvan de oorzaak te wijten is aan een verkeerde inbouw of aan bedieningsfouten, aan gebrekkig onderhoud, het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen, ontbrekend onderhoud, ondoelmatig gebruik, beschadiging, stoten, inwerking door vorst enz., of aan het afsnijden van een stekker, korten van een kabel, aan kalkaanslag of ondeskundige reparatiepogingen, vallen niet onder deze garantie.

 

In dit verband verwijzen wij aangaande het vakkundige gebruik naar de gebruiksaanwijzing, omdat het in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing de basisvoorwaarde voor de aanspraak op deze garantie is. Aan slijtage onderhevige delen, zoals bv. verlichtingsmiddelen enz., maken uitdrukkelijk geen deel uit van garanties, ze zijn in de gebruiksaanwijzingen van de producten aangegeven.

 

Wend u in een garantiegeval a.u.b. tot de OASE handelaar bij wie u het product gekocht hebt. Als deze mogelijkheid niet bestaat, kunnen garantieclaims ook via OASE GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel, Duitsland ingediend worden door het geclaimde apparaat samen met een kopie van de originele kassabon van de OASE vakhandelaar, deze garantiekaart en de vermelding van de geclaimde storing franco en op uw transportrisico aan ons op te sturen. Een lijst van OASE vakhandelaren vindt u op: www.oase-livingwater.com