Gegevensbescherming

Bescherming tegen misbruik van persoonlijke gegevens
 

voor België:

Alle informatie is bestemd voor OASE BVBA. Zij mag evenwel doorgegeven wordenaan de partijen die contractueel verbonden zijn met OASE en zij kan aan dezevennootschappen (lijst op aanvraag) worden meegedeeld met het oog op marketing(behoudens uw verzet tegen direct marketing), centraal beheer van haar cliënteelen globaal overzicht van de cliënt. De wet van 8 december 1992 i.v.m. debescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziethet toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Door uw aanvraag totgarantieverlenging verklaart u zich akkoord met de algemeen geldende garantievoorwaardenvan OASE BVBA

Door het aankruisen van het vakje hiernaast, wens ik mij te verzetten, zonder kosten, tegen de communicatie van mijn gegevens door de vennootschappen van OASE met het oog op direct marketing.

voor Nederland:

Alle informatie is bestemd voor OASE-Pumpen BV. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met OASE en zij kan aan deze vennootschappen (lijst op aanvraag) worden meegedeeld met het oog op marketing (behoudens uw verzet tegen direct marketing), centraal beheer van haar cliënteel en globaal overzicht van de cliënt. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Door uw aanvraag tot garantieverlenging verklaart u zich akkoord met de algemeen geldende garantievoorwaarden van OASE-Pumpen BV

Door het aankruisen van het vakje hiernaast, wens ik mij te verzetten, zonder kosten, tegen de communicatie van mijn gegevens door de vennootschappen van OASE met het oog op direct marketing.

voor Frankrijk:

Toute information est destinée à l'usage interne d‘OASE S.P.R.L. Elle peut toutefois être communiquée aux parties liées contractuellement avec OASE et elle est communiquée à ces sociétés (liste sur demande) à des fins de marketing (sauf opposition de votre part au marketing direct), degestion centrale de la clientèle et de vision globale du client. Elledonne lieu au droit d'accès et de rectification prévu par la loidu 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égarddes traitements de données. Par votre demande d‘extension de garantievous vous déclarez d'être d'accord avec les conditions généralesde garantie d‘OASE S.P.R.L.

En cochant cette case, je souhaite m'opposer, sans frais à la communicationde mes données aux sociétés d‘OASE en vue d'actionsde marketing direct.

etracker

This website uses etracker technology (www.etracker.com) to collect visitor behavior data. The data is collected anonymously to be used for marketing and optimization purposes. All visitor data is saved using an anonymous user ID and can be used to aggregate a usage profile. Cookies may be used for this purpose. Cookies are small text files that are stored in the visitor’s local browser cache. Using such cookies it is possible to recognize the visitor’s browser. The data collected via etracker technology will not be used to determine the personal identity of the website visitor or compiled with personal data pertaining to the user of the pseudonym unless agreed to separately by the person concerned. The collection and storage of data may be revoked at any time with respect to subsequent services.

Toezichthouder voor gegevensbescherming /strong>

Conform de verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming) heeft OASE GmbH een toezichthouder voor gegevensbescherming aangesteld die qua functie direct onder de directie staat. U kunt de toezichthouder voor gegevensbescherming van OASE GmbH per e-mail bereiken datenschutzbeauftragter(at)oase-livingwater.com