OASE Living Water

De fotosynthese

De fotosynthese is de levensbasis voor alles wat leeft. Het gaat hier dus om het belangrijkste proces op de aarde. Alle groene planten en sommige bacteriën gebruiken het fotosyntheseproces voor de opbouw van biomassa, die dan als voeding voor andere organismen ter beschikking staat. Bij de fotosynthese wordt anorganische kooldioxide omgezet in organische biomassa.

Organismen die het fotosyntheseproces doorlopen, voorzien in hun energiebehoefte door de energie van het zonlicht op te nemen en om te zetten. Andere organismen, zoals bijv. alle dieren en de mens, moeten voedsel opnemen om aan hun behoefte aan energie en koolstof te kunnen voldoen.

Door de fotosynthese kunnen planten en algen groeien zonder „brandstof te verbruiken". Hierbij nemen ze voedingsstoffen op en geven ze zuurstof in het water af.