OASE FAQ

De adviseur voor uw gehele tuinvijver

Wordt er bij het gebruik van een toerentalinsteller ook stroom bespaard?

Bij de toerentalinsteller gaat het om een fasehoekregeling. Hierbij wordt ook energie bespaard. Er wordt echter niet in een verhouding van 1:1 bespaard.

De toerentalinsteller verbruikt namelijk ook een bepaalde hoeveelheid energie. Als grove vuistregel kan men bij een vermogensreductie van 50% uitgaan van ca. 40% energiebesparing.