OASE Living Water

OASE FAQ

De adviseur voor uw gehele tuinvijver

Mag de pompkabel worden ingekort of de stekker worden gedemonteerd?

Nee. Daardoor wordt de constructie van de pomp gewijzigd. De pomp voldoet niet meer aan de VDE-richtlijnen. De aanspraak op garantie vervalt.