OASE Living Water

OASE FAQ

De adviseur voor uw gehele tuinvijver

Moet een filtersysteem 24 uur werken of mag men dat voorzien van een tijdschakelklok?

Om efficiënt te werken, moet het filtersysteem algemeen worden gebruikt. Het vijverwater kan al na enkele uren weer vervuild raken.

Als het filter niet algemeen wordt gebruikt, kunnen bovendien de in de filtermatten aanwezige bacteriën en micro-organismen die voor de biologische filtering nodig zijn, afsterven.

Daarom is voor filters een continu 24-uurs gebruik aan te bevelen!