OASE Living Water

OASE FAQ

De adviseur voor uw gehele tuinvijver

Zijn er formules voor de berekening van UV-vermogens in relatie tot het vijvervolume?

En wanneer moet de UV-lamp worden vervangen?
Het draait om de samenwerking tussen filterpomp, voorzuiveringsapparaat en biofilter. Bij de dimensionering van de UV-apparaten twisten de vakmensen. Uw OASE speciaalzaak zal samen met u de optimale technische oplossing vinden.

De UV-lamp moet na 10.000 uur worden vervangen om te garanderen dat de UV-golf op vol vermogen werkt.