OASE Living Water

OASE FAQ

De adviseur voor uw gehele tuinvijver

Kunnen de persleiding en het peilglas worden vervangen?

De persleiding kan op de aansluitstompen van het peilglas worden aangesloten.