OASE Living Water

OASE FAQ

De adviseur voor uw gehele tuinvijver

Waarom wordt het filter tijdens het gebruik slechts voor de helft met water gevuld?

Dat is heel normaal! Afhankelijk van de vervuilingsgraad van de filtersponzen stijgt de waterspiegel later.
Bij een nieuw filter wordt dit slechts tot ongeveer de helft gevuld.