OASE Living Water

OASE FAQ

De adviseur voor uw gehele tuinvijver

Is er een vuistregel hoeveel vissen er in de tuinvijver kunnen worden gezet?

Men rekent met ongeveer 20 cm vislengte per 1000 liter vijverwater. Hierbij moet echter wel rekening worden gehouden met verdere groei. Het visbestand moet elk jaar worden gecontroleerd en zo nodig worden gecorrigeerd.

Een te groot visbestand kan de oorzaak voor troebel water, algenvorming, schade aan planten of visziekten zijn.