OASE Living Water

OASE FAQ

De adviseur voor uw gehele tuinvijver

Waarop moet over het algemeen worden gelet bij de aanplant van vijvers?

De beste planttijd is in het voorjaar (vanaf maart). Voor een natuurgetrouwe beplanting is het aan te bevelen plantenzones met een verschillende diepte te creëren.

Er gelden de volgende richtwaarden:
- moeraszone (vochtige zone) 0 tot en met 10 cm
- zone met ondiep water 20 tot en met 50 cm
- zone met diep water (waterzone) dieper dan 50 cm
De vuistregel voor het juiste aantal planten luidt: ca. 1/3 van het gehele vijveroppervlak dient te zijn aangeplant, om teveel voedingsmiddelen tegen te gaan.

Als hulpmiddelen voor planten zijn plantenmanden of plantenmatten aan te bevelen.