OASE Living Water

OASE FAQ

De adviseur voor uw gehele tuinvijver

Welke onderwaterplanten zijn voor de tuinvijver aan te bevelen?

Als onderwaterplanten resp. drijvende planten zijn b.v. kikkerbeet, hoornbloem en kreeftenschaar, maar ook waterlevermos, fonteinkruid en vederkruid aan te bevelen.