OASE Living Water

OASE FAQ

De adviseur voor uw gehele tuinvijver

Kunnen de gebruikte stenen voor het water schadelijke stoffen afscheiden?

Als grove tip: alles in de sfeer van zandsteen is zo’n beetje ongevaarlijk, omdat de steen (van silicaat en kwarts) geen stoffen kan afgeven die schadelijk zijn voor het water.

Bij stenen uit de groep van de kalkstenen (b.v. ook marmer) moet men voorzichtig zijn. Preciezere informatie krijgt u bij uw OASE speciaalzaak.