OASE Living Water

OASE FAQ

De adviseur voor uw gehele tuinvijver

Waarop moet worden gelet bij het planten van waterlelies?

Bij het planten moet de op het plantkaartje aangegeven plantdiepte worden aangehouden. Een beetje speciale mest (omwille van de vissen niet overdoseren!) stimuleert een gezonde groei.

Verder moet de plantplaats zonneschijn toelaten en moet het zuurstofgehalte van het vijverwater getest zijn.