OASE Living Water

OASE FAQ

De adviseur voor uw gehele tuinvijver

Hoe kan men zo gunstig mogelijk de pH-waarde van de vijver verminderen/regelen?

Eén van de redenen voor een te hoge pH-waarde kan zijn dat koolzuur door intensieve beluchting en watervallen wordt verdreven. Een minimalisatie van de hoeveelheid water die de waterval passeert en een andere plaatsing van de pompen kunnen al helpen.

Alle soorten beton- en kalkzandstenen hebben eveneens als effect dat de pH-waarde toeneemt. Het vervangen van de stenen kan een bijdrage leveren aan de regulering. Nog een tip: tuinvijverturf helpt om te hoge pH-waarde te reduceren.

Uw OASE speciaalzaak verleent u graag advies over andere maatregelen en heeft met pH-Minus een snel werkend middel paraat voor de reductie van de pH-waarde.