OASE Living Water

OASE FAQ

De adviseur voor uw gehele tuinvijver

Helpen UV-lampen werkelijk tegen algengroei, ook als de vijver intensief door de zon wordt beschenen?

Ja, maar wel uitsluitend tegen drijvende algen die het water vertroebelen; bij draadalgen helpen zij niet. Over het thema zonneschijn heeft de OASE speciaalzaak documenten die rekening houden met deze factor.

Alleen een UV-lamp is echter van weinig nut, omdat zij de algen alleen maar samenklontert. Er moet een filter bijgeschakeld worden dat deze klompjes wegfiltert. Het passende filter vindt u eveneens in het OASE programma.