OASE Living Water

OASE FAQ

De adviseur voor uw gehele tuinvijver

Waarom kan er op waterlopen schuim worden gevormd?

En hoe kan men dit vermijden?

Schuimvorming wijst op een gestoord biologisch evenwicht met een verhoogde pH-waarde. Als eerste stap wordt een controle van de waterkwaliteit geadviseerd.

Nog een tip uit de praktijk: als het water op de plek waarop het water valt, wordt gebroken door veel kiezelstenen, draagt dit ertoe bij de schuimvorming te reduceren.