OASE Living Water

OASE FAQ

De adviseur voor uw gehele tuinvijver

Waardoor kan een ongewoon groot waterverlies worden veroorzaakt?

Bij extreem waterverlies controleert u of de folie of het bekken lekt.

Het kan verder ook gaan om waterverdamping die van veel factoren afhankelijk is, b.v. van zonneschijn, wind en beplanting. In extreme gevallen kunnen er elke dag enkele cm verdampen. Er bestaat geen vaste berekeningsformule.