OASE Living Water

OASE FAQ

De adviseur voor uw gehele tuinvijver

War moet men in de winter bij de pomp- en filtertechniek op letten?

In de regel dienen pompen en vorstgevoelige techniek bij het invallen van de vorst te worden uitgezet, gedemonteerd en vorstbestendig te worden opgeslagen. In vrij kleine wateren is het belangrijk dat er geen circulatie optreedt in de warmere overlevingszone van de vissen. In vrij grote wateren draagt een kleine waterverversing langs de oever ertoe bij dat dichtvriezen wordt voorkomen.

Ter overwintering: de pomp dient van binnen en buiten zorgvuldig te worden gereinigd en vorstbestendig – in een met water gevuld reservoir – te worden opgeslagen. Op deze manier blijven pakkingen vochtig en kunnen eventuele vuilresten niet hard worden.