OASE Living Water

»Garantie«

Maximale veiligheid met de OASE certificaten

Met de aankoop van een OASE product hebt u voor de beste kwaliteit, een optimaal gebruikscomfort, geringe stroomopname, een lange levensduur en een maximale veiligheid gekozen. Aan de OASE producten zult u vele jaren lang plezier beleven. Maar van sommige dingen kan men nooit genoeg krijgen - zoals bijvoorbeeld van de OASE garantie. Registreer uw nieuwe product hier en verzeker u van de OASE garantieverlenging of de OASE helderwater garantie.

Garantieverlenging

Tijdens de garantieperiode zorgt OASE voor een kosteloze reparatie. Hier ontvangt u een garantieverlenging van 1 resp. 2 jaar - afhankelijk van het product... meer informatie

Helderwater garantie

U krijgt de aankoopprijs terug, indien de betreffende producten geen helder water produceren, hoewel ze aantoonbaar correct werden gebruikt... meer informatie

Garantie

Verlenging van OASE garantie op aanvraag

Eenmalig toegekende fabrieksgarantie kan door de fabrikant in speciaal gedefinieerde gevallen, onder dezelfde garantievoorwaarden en alleen op speciaal verzoek, productgerelateerd worden verlengd met een jaar of, in afzonderlijk benoemde gevallen, met twee jaar extra garantie, dit alleen op aanvraag. De garantieverlenging wordt uitsluitend toegekend aan eindklanten die het product hebben gekocht bij een vakhandelaar en niet beroepsmatig doorverkopen, en die het product niet binnen hun beroepsbeoefening installeren bij derden. De looptijd van de garantietermijn start na het aflopen van de eerste garantie op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat het product is gekocht bij een OASE vakhandelaar. Bij doorverkoop start de garantieperiode niet op een later tijdstip of opnieuw. Door toegekende garantieclaims wordt de garantietermijn niet verlengd en ook niet vernieuwd. De garantie heeft geheel volgens de keuze van OASE betrekking op de kosteloze reparatie van het defecte onderdeel of op de levering van een vergelijkbaar / gelijkwaardig product, met uitsluiting van verdergaande claims. Daarnaast nemen wij in geval van garantie de kosten voor heen- en terugsturen van het niet (goed) functionerende product voor onze rekening. Verdere aanspraken zijn uitgesloten. OASE GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel. De garantieverlenging kan met een kopie van het originele aankoopbewijs worden aangevraagd via online-registratie :

OASE gebruikt uw gegevens, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend voor het afhandelen van de betreffende garantie, met name voor het vaststellen van uw identiteit en het controleren van het tijdstip waarop het betreffende product is gekocht. Uw gegevens worden alleen gebruikt door OASE en niet aan derden verstrekt.