OASE Living Water

Tips & Tricks voor het inbouwen

Hier moet u op letten!

Thema Decoratieve bassins
In tuincentra vindt u de verschillendste soorten bassins (qua vorm, grootte en kleur). De bassins moeten absoluut dicht zijn en moeten bovendien het water dat uit het bassin spat, weer op kunnen vangen.

Thema Afdekking
Bij het kiezen van een afdekking staan u verschillende mogelijkheden ter beschikking. Een roestvrij rooster is net zo goed mogelijk als een kunststof plaat of een weersbestendige constructie van hout. Let op scherpe randen!

De afdekking moet een opening hebben, zodat het water terug kan stromen. Deze opening mag slechts zo groot zijn, dat de als decoratie dienende kiezelstenen niet in het waterreservoir kunnen vallen. De dikte van de afdekking moet afgestemd zijn op het betreffende gebruik en de belasting. Als de afdekking bijzonder groot is en sterk belast wordt, moet gebruik worden gemaakt van extra steunelelementen.

De afdekking moet tevens zo groot zijn dat ze niet aan de zijkant omlaag kan glijden of kan verschuiven. Het is raadzaam om de afdekking onder de rand van het reservoir te plaatsen, omdat er anders snel waterverlies kan optreden doordat er aan de zijkant water wegstroomt. Als er om het bassin vijverfolie wordt gelegd, moet erop worden gelet dat het water weer terug naar het bassin kan stromen.

Ideaal zijn bijvoorbeeld de waterreservoirs die door OASE aangeboden worden en die voorzien zijn van de passende deksels (draagkracht tot 300 kg). De grootte van deze bassins kan met behulp van vijverfolie tot op de gewenste diameter uitgebreid worden.

Thema Geluiddemping
In plaats van kiezel kan ook een schuimrubberen plaat (ca. 2-5 cm dik met ca. ppi 10, verkrijgbaar in de vakhandel) gebruikt worden. Deze plaat heeft tot voordeel dat er minder water opspat en dat het geluid van het opspattende water gedempt wordt. De schuim rubber moet zo diep worden gelegd, dat het opspattende water niet buiten het bassin kan neerkomen.

Thema Spatwaterbescherming
De grond om het waterbassin moet zodanig zijn, datspatwater onmiddellijk kan wegsijpelen en daardoor geen gevaar voor uitglijden meer vormt. Als het bassin zich op een plek bevindt die tegen wind beschermd is en als het groot genoeg is (evt. uitgebreid door folie) kan dit ertoe bijdragen dat het spatwater weer opgevangen wordt. Informatie hierover vindt u ook in onze handleidingen voor een snelle opbouw en in onze gebruiksaanwijzingen.

Een doorzichtige zuil kan als extra bescherming tegen opspattend water dienen. Deze zuil wordt op de afdekking om het product heen geplaatst en zorgt ervoor dat er zo weinig mogelijk spatwater buiten de fontein neerkomt. Hierbij is het belangrijk dat de bescherming tegen opspattend water minstens zo hoog is als de fontein zelf. Deze bescherming moet dik genoeg zijn, stabiel staan en zodanig geplaatst worden dat ze niet om kan vallen.

Thema Overwintering
De producten zijn niet allemaal bestand tegen de winter en moeten daarom beschermd tegen de vorst bewaard worden. Neem a.u.b. de gebruiksaanwijzing in acht. Om de opbouw, montage en uitbreiding van een bassin gemakkelijker te maken, kan tussen de regelbox en het waterbassin een spadebestendige, lege buis (minstens 6 cm Ø) worden geplaatst. Dit heeft tot voordeel dat de kabels onzichtbaar gelegd en niet per ongeluk beschadigd kunnen worden.

Neem a.u.b. ook de gebruiksaanwijzing in acht, waarin staat, hoe de regelbox met de trafo en het product opgesteld moeten worden. Tevens is het raadzaam om de kiezelstenen steeds in een dunne laag aan te brengen. Zo kunt u de stenen gemakkelijk verwijderen om ze te reinigen of om ze gedurende de winter te bewaren.

In principe geldt:

  • Haal het betreffende product uit zijn verpakking en lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door!
  • Houd er a.u.b. rekening mee dat er, afhankelijk van de weerssituatie (bijv. wind), de grootte van het bassin, de inbouwsituatie of de gekozen producten, spatwater buiten het bassin terecht kan komen.
  • De hier weergegeven inbouwsituaties zijn slechts voorbeelden, die eventueel aan de situatie ter plaatse aangepast moeten worden.